Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích của chính sách bảo mật thông tin:

Chính sách bảo mật thông tin tại Daphahome nhằm đảm bảo rằng thông tin của khách hàng và người dùng được bảo vệ và sử dụng một cách hợp pháp và minh bạch.

Phạm vi chính sách:

Chính sách này áp dụng cho tất cả thông tin mà công ty thu thập được từ khách hàng và người dùng.

Chính sách này cũng áp dụng cho tất cả nhân viên, đối tác và bên thứ ba có quyền truy cập thông tin của công ty.

Thu thập thông tin:

 • Công ty chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng và người dùng.
 • Công ty chỉ thu thập thông tin theo các phương thức phù hợp với luật pháp và đạo đức.

Sử dụng thông tin:

 • Công ty sử dụng thông tin của khách hàng và người dùng để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của mình.
 • Công ty chỉ sử dụng thông tin theo các mục đích đã được thông báo và được đồng ý trước đó từ khách hàng và người dùng.

Các thông tin thu thập sẽ giúp chúng tôi:

 • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm.
 • Giải đáp thắc mắc khách hàng.
 • Cung cấp cho quý khách thông tin mới nhất của chúng tôi.
 • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của website và ứng dụng.
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của

Bảo mật thông tin:

 • Công ty bảo vệ thông tin của khách hàng và người dùng bằng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật số và quản lý thông tin.
 • Công ty đảm bảo rằng tất cả thông tin của khách hàng và người dùng được lưu trữ và xử lý một cách an toàn và bảo mật.

Chia sẻ thông tin:

 • Công ty chỉ chia sẻ thông tin với các bên thứ ba theo các mục đích đã được thông báo và được đồng ý trước đó từ khách hàng và người dùng.
 • Công ty đảm bảo rằng tất cả các bên thứ ba được chia sẻ thông tin có nghĩa vụ bảo vệ thông tin và sử dụng thông tin theo các mục đích đã được thông báo.

Điều chỉnh thông tin:

 • Khách hàng và người dùng có quyền yêu cầu công ty điều chỉnh thông tin cá nhân của họ nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Công ty cam kết cập nhật và điều chỉnh thông tin của khách hàng và người dùng theo yêu cầu của họ.

Giải quyết khiếu nại:

 • Khách hàng và người dùng có quyền khiếu nại về việc bảo mật thông tin.
 • Công ty sẽ giải đáp những thắc mắc và khiếu nại của khách hàng bằng sự chân thành, trách nhiệm

 Thông tin liên hệ:

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ quý khách hàng về “Chính sách bảo mật”. Nếu quý khách có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email daphahome@daphahome.com hoặc hotline 0909309095