Dự Án Lắp Đặt Nội Thất Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Hình ảnh dự án lắp đặt nội thất trường Đại học Quốc Tế Miền Đông

lắp đặt nội thất trường Đại học Quốc Tế Miền Đông
Nhân viên Daphahome lắp đặt nội thất tại trường Đại học Quốc Tế Miền Đông
Thi công nội thất Đại học quốc tế miền đông
Công trình lắp đặt nội thất tại bện viện quốc tế miền đông
Thi công nội thất trường Đại học Quốc Tế Miền Đông
Hình ảnh nhân viên Daphahome lắp đặt bàn ghế tại trường Đại học Quốc Tế Miền Đông
Thi công nội thất trường Đại học Quốc Tế Miền Đông
Bàn ghế tại trường Đại học Quốc Tế Miền Đông

 

Chúng tôi mong muốn người Việt Nam được sử dụng những sản phẩm nội thất chất lượng tiêu chuẩn Châu Âu với mức giá hợp lý nhờ việc quản lý tốt chuỗi cung ứng