Angel Nguyen – Sales Director

Xây dựng đội ngũ chuyên môn
Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, Trưởng phòng thiết kế còn phải có năng lực quản lý lãnh đạo, hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên cấp dưới. Điều phối nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm thực hiện tốt công việc của mình, đạt được mục tiêu đề ra. Tuyển dụng, tìm kiếm đội ngũ giỏi chuyên môn.Lập kế hoạch, dự án thiết kế
Trưởng phòng thiết kế là người trực tiếp tạo ra các bản thiết kế, thảo luận cùng các thành viên trong bộ phận hoặc ban giám đốc để có được kế hoạch cụ thể, hoàn chỉnh nhất, đáp ứng được tiêu chí của tổ chức và đối tác, khách hàng.
Chỉ đạo thiết kế
Không ai khác, Trưởng phòng thiết kế chính là người tham gia chỉ đạo công tác thiết kế, đưa dự án nằm trên giấy trở thành hiện thực, giải thích, truyền đạt ý tưởng trong bản vẽ, phối hợp cùng nhân viên trong và ngoài phòng ban hoàn thành công việc, điều hành, giao phó nhiệm vụ cho từng người.

We want Vietnamese people to use quality European furniture products at reasonable prices thanks to good supply chain management.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *