Phương thức thanh toán

Công ty chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây:

  • Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại cửa hàng.
  • Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.
  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt:

Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại cửa hàng của công ty. Sau khi thanh toán, khách hàng sẽ nhận được biên lai hoặc hóa đơn thanh toán.

Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng:

Khách hàng có thể chuyển khoản tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng của Daphahome. Sau khi nhận được tiền thanh toán, công ty sẽ gửi hóa đơn hoặc biên lai cho khách hàng.

Thông tin tài khoản ngân hàng của Daphahome như sau:

Tên tài khoản: Nguyen My Tien

Số tài khoản: 31723857

Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB

Chi nhánh: Bình Dương

Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ:

Khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ qua máy POS tại cửa hàng của Daphahome. Daphahome sẽ chấp nhận các loại thẻ như Visa, Mastercard và JCB. Sau khi thanh toán thành công, khách hàng sẽ nhận được biên lai hoặc hóa đơn thanh toán.

Lưu ý:

  • Khách hàng vui lòng kiểm tra thông tin thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.
  • Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến thanh toán, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.