Development History of DaphaHome

After 5 years of establishment and development, DANG PHAT has come a long way, mature and strong. Every DANG PHAT person is proud of the place they work, stick with and dedicate every day. In the next step, each member of the common roof DANG PHAT is ready to make a powerful breakthrough for the challenging goals ahead.

In each stage of development, we have built a team of leading engineers and experts who are dedicated to the profession, dynamic, creative and combined with a team of skilled workers. Along with a system of synchronous equipment with modern technology, DANG PHAT is confident to be the leading company in Binh Duong in the field of construction, bridges and roads.

From the principle “Quality always comes first”, we aim to improve the most practical benefits for customers and society. That is the successful construction of quality works, for a lifetime. We always look forward to active, long-term and comprehensive cooperation with our customers and partners.

– Established Dang Phat Architecture – Construction Investment Co., Ltd

– Is granted a certificate of capacity for construction activities class 1

– Complete more than 100 projects.

– Become an important partner of Dong Tam Brick, Tan My IP, Binh Duong Real Estate.

2019 marks a milestone of DANG PHAT’s maturity. We have completed the milestone of 300 large and small projects and become important partners with Becamex IDC Corp, Becamex Tokyu.

2019 is also the year DANG PHAT excels and develops the most. We have constructed important projects in Binh Duong such as Bau Bang Industrial Park, wastewater drainage system of My Phuoc 2 Industrial Park, 5E road.

The year 2020 will record new steps of DANG PHAT in its strategy of expanding investment in industrial and civil construction.

bảng giá thiết kế nhà dân

Đây là lĩnh vực hoạt động mới của DANG PHAT, tuy nhiên cũng tôi đã từng bước khẳng định mình trên thương trường. Bằng sự tân tình của mình, DANG PHAT được rất nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Trong năm 2020, chúng tôi đã hoàn thành rất nhiều dự án xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

2020 cũng đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong đội ngũ quản lý dự án và thi công tại DANG PHAT. Các đội thi công và các Ban dự án được tái cơ cấu để tinh giản, chuyên nghiệp hóa đội ngũ hướng tới mục tiêu cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh và năng suất lao động. Lực lượng lao động trực tiếp đang được đưa dần về các công việc mang tính chuyên sâu. Lực lượng quản lý dự án chuyên nghiệp được phát triển mạnh mẽ với mục tiêu đưa công ty trở thành công ty xây dựng hàng đầu miền năm Việt Nam.

2020 là một năm khá thành công với công ty Đăng Phát mặc dù Covid 19 diễn ra phức tạp làm ảnh hưởng đến nền kinh tế. Đội ngũ DANG PHAT đã từng bước phát triển và lớn manh cả về số lượng và chất lượng. Cùng với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, DANG PHAT đã được cấp chứng nhận ISO 9001-2015.